YIR

YIR
abbr.
Year In Review

Dictionary of abbreviations. 2012.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Yir'on — Infobox Kibbutz kibbutz name = Yir on foundation = 20 May 1949 founded by = Former Yiftach Brigade and Dror HaHalutz members region = Galilee council = Upper Galilee industry = affiliation = Kibbutz Movement website = [http://www.yiron.org.il/… …   Wikipedia

  • Yir-Yoront language — Yir Yoront Spoken in Australia Region Cape York Peninsula, Queensland Ethnicity Yir Yoront Native speakers 15  (1991) Language family …   Wikipedia

  • Yir-Yoront — or Yir Yoront may refer to: *Yir Yoront people *Yir Yoront language …   Wikipedia

  • yır-yığış — is. Yığışdırma işi; səliqəyə, sahmana salma işi. Yır yığış etmək (eləmək) – yığışdırmaq, səliqəyə, sahmana salmaq. <Məşədi Səkinə xala> onun evsizliyinə və şikəstliyinə yazığı gələr, hərdən evini yıryığış edərdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yır — is., hlk. 1) Ezgi, türkü, nağme 2) Şiir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yir — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : North Awyu …   Names of Languages ISO 639-3

  • yir — …   Useful english dictionary

  • Yir Yoront — ISO 639 3 Code : yiy ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living …   Names of Languages ISO 639-3

  • Dəllər Cəyir —   Municipality   …   Wikipedia

  • Dağ Cəyir —   Municipality   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”